ОСТАНАТО

Скопски пазар А.Д. spplanet
 • Дирекција
 • Кат 2
 • Работно време: 07:30-15:30 часот
 • Контакт: 02 2 2404 100
 • www.skopskipazar.com.mk
MATEKSIM FINANCIAL OFFICE

Канцеларија за услуги во сметководство, даноци, финансии и консалтинг

skp
 • Даниела Д. Ј. - Лиценциран овластен книговодител
 • Кат 1
 • Работно време: 09:00-15:00 часот
 • Контакт: 075 483 948
 • e-mail: mf.office@yahoo.com
InfoCell VIP vip
 • Продавница за мобилни телефони
 • Приземје
ЕУРОФАРМ eurofarm
 • Aптека
 • Приземје
 • Работно време: 07.30-22:00 часот
 • Контакт: 02/2031 508